Despre noi

Invăţarea pe tot parcursul vieţii ar trebui abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziţia către o economie şi o societate bazata pe cunoaştere.

Strategia adoptata de asociatia noastra urmăreşte dezvoltarea unui sistem de formare profesională continuă, transparent şi flexibil, care să asigure creşterea ocupabilităţii, adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă şi care să răspundă nevoilor companiilor de forţă de muncă calificată. Strategia a fost elaborată având în vedere participarea la procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii.Este important să investim în formarea profesională continuă. 

Transformările economice din ultimul timp şi noile oportunităţi apărute solicită din partea fiecărei persoane un efort de adaptare şi, în special, de construire a propriilor calificări pe baza noilor cunoştinţe dobândite în timp şi situaţii diferite. Educaţia şi formarea profesională, indiferent dacă se desfăşoară în cadrul unui sistem formal, la locul de muncă sau în mod informal, reprezintă pentru fiecare cheia evoluţiei în carieră şi a dezvoltării personale. Formarea profesionala continua este importantă pentru susţinerea transformării forţei de muncă, fiind principalul instrument prin care aceasta se poate adapta la noi cerinţe, facilitând astfel mobilitatea între diferite sectoare de activitate.

Acumularea de cunoştinţe şi abilităţi permite îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa muncii, ducând în acelaşi timp şi la creşterea productivităţii. Schimbările rapide în toate domeniile determină un spectru al nevoilor de noi competenţe mult mai dinamic. Investiţia în formare aduce beneficii atât persoanei cât şi întregii societăţi. Oferta ocupationala promovata de ACCRPSR este adaptata cerintelor pietei muncii, orientarea fiind facuta către o societate bazată pe cunoaştere, dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja angajaţii să dobândească noi competenţe şi să accepte mobilitatea ocupaţională. În acelaşi timp, promovam calitatea ofertei de formare şi asiguram relevanţa acesteia în raport cu abilităţile, cunoştinţele şi nevoile persoanei.

ACCR doreşte o schimbare a mentalităţii în ceea ce priveşte formarea profesională, în sensul creşterii gradului de conştientizare cu privire la importanţa învăţării continue, a gradului de motivare pentru lărgirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor persoanelor.